top of page
Masáž obličeje

iCM
intelligent contouring master

iCM 5H využíva HIEMT princíp interakcie s tkanivom  - Highly Intensive ElectroMagnetic Treatment (vysoko intenzívna elektromagnetická terapia). Sekvencia ultra krátkych, len mikrosekundy trvajúcich elektromagnetických pulzov, indukujú v svaloch vzruchy vedúce k opakovaným kontrakciám.

 

HIEMT aplikácia vychádza z prirodzeného spôsobu, akým naše svaly pracujú. Sila kontrakcií je však na omnoho silnejšej (a stále bezpečnej) úrovni, než naše telo dokáže bez sofistikovanej pomoci iCM 5H samo vytvoriť. Tento fenomén sa odborne nazýva supramaximálna kontrakcia.

Tisícky opakovaných hlbokých HIEMT kontrakcií svalov vedú k ich zásadnej zmene, zvyšujú metabolickú aktivitu v danom mieste, čím zvyšujú uvolňovanie mastných kyselín z lokálnych tukových zásob a vedú k ich redukcii a eliminácii.

Tieto princípy vedú k výborným výsledkom.V priebehu jednej aplikácie iCM 5H vytvorí až 30.000 supramaximálnych kontrakcií ve vašich svaloch.

iCM 5H je nová generácia systému pre bezbolestné, nechirurgické, neinvazívne, bezpečné, opakovateľné a efektívne formovanie partií tela. 

Ako vyzerá procedúra? 

Vlastný proces ošetrenia iCM 5H je bezbolestný. Aplikačná hlavica iCM 5H je umiestnená napríklad cez brucho a potom obsluha nastaví silu aplikácie - zvyčajne sa začína na nižšom výkone a postupne sa zvyšuje. V priebehu ošetrenia iCM 5H je prah tolerancie priebežne kontrolovaný. Je aplikovaný princíp duálnej spätnej väzby: obsluha vizuálne kontroluje intenzitu a homogenitu svalových kontrakcií v celej oblasti a pravidelne sa klienta pýta na spätnú väzbu týkajícu se úrovne pohodlia a rovnováhy kontrakcií medzi rôznymi oblasťami.

bottom of page